Folësit

Suela Bala

Junior Achievement

Romeo Sherko

AITA

Gjergji Guri

Facilization

Gerti Boshnjaku

New Media Group

Jonida Lamaj

AADF

Visar Ademi

My Career

Enkeleda Tupa

Raiffeisen Bank

Arben Memo

Konsulent

Juna Beqiri

Hotel Plaza Tirana

Visar Jasiqi

RIT Kosova (AUK)

Visar Jasiqi

RIT Kosova (AUK)

Irida Bonati

Albtelecom

Artan Koxhuku

Agna

Renis Tërshana

R&T Group

Roden Pajaj

Deloitte

Ines Mucostepa

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë

Eduard Shalsi

Ministër

Eljana Mete

duapune.com

Dritan Mezini

DM Consulting Services

Axhenda

9:00 am -
9:30 am
Regjistrimi
9:30 am -
10:00 am
Start

Ines Mucostepa, Arben Memo, Romeo Sherko, Eljana Mete, Eduard Shalsi

10:00 am -
10:15 am
Inovacioni në Rekrutim

Dritan Mezini

10:15 am -
10:55 am
Paneli 1

Metodat dhe Kanalet e Reja Inovative të Rekrutimit

Renis Tërshana, Gerti Boshnjaku, Irida Bonati, Eljana Mete, Juna Beqiri

10:55 am -
11:35 am
Paneli 2

Shkolla, Biznesi, Internship

Suela Bala, Jonida Lamaj, Visar Jasiqi, Dritan Mezini, Visar Ademi

11:35 am -
12:15 pm
Paneli 3

Brandi i Kompanisë për Rekrutim më të Mirë

Enkeleda Tupa, Artan Koxhuku, Gjergji Guri, Roden Pajaj

12:15 pm -
12:30 pm
Mbyllja

Çfarë vjen më pas? Trendet e Rekrutimit

Dritan Mezini

12:30 pm -
1:00 pm
Mbyllja

Networking

Mbështetur nga